All posts tagged: Scandinavian Working Dog Institute

Foredrag om stress og arousal hos hund

Fredag kveld deltok jeg på et interessant foredrag av Tobias Gustavsson om stress og arousal hos hund. Foredraget ble arrangert av Nidaros brukshundklubb i forbindelse med et kurs Gustavsson skal holde i Trondheim i helga. I overkant av 100 personer hadde møtt opp for å høre foredraget. Kjekt å møte så mange kjentfolk! Gustavsson arbeider for SWDI, Scandinavian Working Dog Institute, som driver forskning på arbeidende hunder og tilbyr utdanning og kurs innen hundetrening.  I foredraget fortalte Gustavsson om forskningen ved instituttet og hvordan stress og arousal påvirker hunder. Med arousal menes hundens aktivitetsnivå og våkenhetsgrad. Gustavsson mener at det å etablere og styre aktivitetsnivået hos hunden i ulike øvelser og oppgaver er svært viktig, og noe som skiller de dyktigste trenerne fra de andre. Hver aktivitet har et optimalt aktivitetsnivå.   Vi fikk også høre om blant annet forskningsresultater og Gustavssons erfaringer angående sosialisering av valper, vanlige feil i hverdagen og hvordan Gustavsson har håndtert hunder som har vært ekstremt stresset. Foredraget var veldig interessant.  De som ønsker å lese mer kan se nærmere …